Groen en duurzaam openbaar vervoer


Vervoer zonder vervuiling

Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Almere beginnen!

  • Openbaar vervoer heeft prioriteit boven autoverkeer.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen zoals de OV-fiets. Niet alleen op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke bushaltes en P+Rterreinen zijn deze een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer.
  • De gemeente vergroot de parkeer- en reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets, worden de P&R-faciliteiten gratis.
  • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar. De bestaande nachtbuslijnen worden waar nodig uitgebreid.
  • Al het openbaar vervoer, de voertuigen van de gemeente en de WMO-taxi’s zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2027 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven en emissievrij.
  • Het systeem van vrijliggende busbanen blijft behouden en wordt verder uitgebreid.
  • Almere kiest voor een natuurinclusieve IJmeerlijn, zonder autoweg. Met als harde voorwaarde dat deze zonder milieuschade en goed landschappelijk kan worden ingepast.
  • Er komt zo snel mogelijk een snelle intercityverbinding tussen Almere en Hilversum/Utrecht. Eerst over bestaand spoor en in de toekomst over de Stichtse lijn.
  • Gezien de strategische en centrale ligging van Almere, waarbij we verder dan alleen richting Amsterdam kijken, sluiten wij ons aan bij de lobby voor de Lelylijn naar het Noorden.

Het standpunt Groen en duurzaam openbaar vervoer is onderdeel van: Vervoer zonder vervuiling

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer