Gezond begint bij schoon


Gezond en veilig in Almere

Een gezonde omgeving begint bij een schone omgeving. De negatieve effecten van luchtverontreiniging en geluidsoverlast op de gezondheid mogen niet onderschat worden. Deze randvoorwaarden voor onze gezondheid moeten beter worden bewaakt.

  • Iedereen heeft recht op schone lucht. De Partij voor de Dieren wil dat Almere een plan opstelt om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
  • De gemeente bevordert schone lucht door op meer plekken gemotoriseerd verkeer te weren, milieuzones in te stellen en houtstook aan banden te leggen. Houtstook is een enorme bron van ultrafijnstof, dat voor gezondheidsproblemen kan zorgen bij o.a. longpatiĆ«nten, (ex-)coronapatiĆ«nten, kinderen en ouderen. Daarom komen er geen nieuwe biomassacentrales bij en licht de gemeente haar burgers beter voor over verantwoord gebruik van pellet- en houtkachels om overlast te beperken. Aanschaf van dit soort kachels wordt ontmoedigd. Er komt een gemeentelijk stookverbod wanneer een stookalert is afgegeven en een meldpunt bij de gemeente waar stookoverlast gemeld kan worden.
  • Er komen geen nieuwe mestvergisters en bestaande mestvergisters worden uit gebruik genomen. Ook andere vormen van mestverwerking zijn niet toegestaan.
  • Bomen en groen maken de lucht schoner. Mensen en dieren worden daarnaast gelukkiger van een groene omgeving. De gemeente is daarom ambitieus in het planten van extra groen en bomen en beschermt bestaande bomen.
  • Almere heeft bedrijven die vervuiling veroorzaken goed in beeld en handhaaft strikt op overlast en overtredingen. Er komt meer capaciteit bij de toezichthouders zodat zij intensiever kunnen controleren, ook om milieuvervuiling te voorkomen. Er komt een lokaal meldpunt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu ook anoniem gemeld kunnen worden.
  • Almere werkt uitbreiding van vliegverkeer tegen en verzet zich tegen toenemend vliegverkeer boven de gemeente.
  • De gemeente is samen met het drinkwaterbedrijf, het waterschap, de provincie en het Rijk verantwoordelijk voor schoon en gifvrij drinkwater, zonder stoffen als PFAS (zoals GenX). Bij nieuwe ontwikkelingen worden geen vervuilende activiteiten getolereerd die negatieve gevolgen hebben voor de drinkwatervoorziening.
  • Geluidsoverlast kan stress veroorzaken en de gezondheid verslechteren. Almere pakt bronnen van geluidsoverlast in de woonomgeving aan. Hierbij worden de WHOrichtlijnen voor geluid van weg, vlieg en railverkeer en windturbines aangehouden.
  • Almere gaat voorzichtig om met elektromagnetische velden. Het blijft cruciaal om in de telecomsector strikt te handhaven op elektromagnetische stralingsnormen, inclusief de gecombineerde effecten van meerdere antennes.
  • Almere beschikt als jonge stad over een schone bodem en wil dit ook graag zo houden. Er wordt streng gecontroleerd op het toepassen van schone grond, in het bijzonder in woon- en natuurgebieden. Het toepassen van grond met bodemvreemd materiaal, zoals puin of boomstronken, in woongebieden wordt tegengegaan.

Het standpunt Gezond begint bij schoon is onderdeel van: Gezond en veilig in Almere

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer