Besparen, besparen, besparen: minder ener­gie­ge­bruik de hoogste prio­riteit


Er is geen planeet B

Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom moet energiebesparing een veel grotere rol spelen in het duurzaamheidsbeleid van Almere. Naast technische aanpassingen, zoals betere isolatie, warmtepompen en LED-verlichting, kiezen we ervoor om bepaalde dingen niet of minder te gaan doen. Er is in ons dichtbevolkte land bijvoorbeeld geen ruimte om onbeperkt energieslurpers zoals datacenters en de kunstmestindustrie toe te staan.

  • In 2030 gebruiken huishoudens, bedrijven en organisaties in Almere ten minste 65% minder energie dan in 1990. De gemeente stelt hiertoe een ambitieus Actieplan Besparen op met concrete en controleerbare tussendoelen.
  • Alle gebouwen met verwarming worden goed geïsoleerd. De gemeente zet vol in op voorlichting over en (waar nodig) financiële ondersteuning van natuurinclusieve woningisolatie. Daarnaast komt er tevens meer voorlichting over – en eventueel subsidie voor – het koelen van woningen en kantoren door middel van groene daken, groene gevels en zonwering.
  • Almere pakt samen met lokale ondernemers energieverspilling aan, zoals lichtvervuiling, niet-duurzame terrasverwarming, open winkeldeuren in de winter. Duurzame alternatieven worden gepromoot.
  • De gemeente gaat strenger optreden tegen vervuilende en energieslurpende bedrijven. Dit doen we door de Wet Milieubeheer streng te handhaven, waaronder de energiebesparingsplicht van bedrijven in deze wet.
  • Met bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden, maken we stevige afspraken die verder gaan dan de geldende wettelijke verplichtingen, zoals zon op dak en isolatie. Bedrijven die meer willen doen dan de wettelijke verplichtingen, kunnen op steun van de gemeente rekenen.
  • Bedrijven met een grote broeikasgasuitstoot en/of milieuvervuilende activiteiten, zoals slachterijen, sierteelt en datacenters worden geweerd uit de gemeente. Er komt geen intensieve veehouderij in Almere. Voor duurzame bedrijven wordt de groene loper uitgelegd.
  • De kassen op industrieterrein De Vaart zijn een grote bron van lichtvervuiling, en stralen ook uit naar het nabijgelegen Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen. Deze lichtvervuiling stopt zo snel mogelijk.
  • Grote, verlichte reclame(zuilen) verdwijnen uit Almere.

Het standpunt Besparen, besparen, besparen: minder energiegebruik de hoogste prioriteit is onderdeel van: Er is geen planeet B

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuws