Afval bestaat niet


Hoogste tijd voor een andere economie

Wat wij weggooien is vaak nog om te zetten in iets nuttigs. Almere neemt daarom maatregelen om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Dit kan door afval gescheiden in te zamelen in combinatie met gedifferentieerde tarieven waarbij de vervuiler het meest betaalt. Ook zorgen we voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking van het afval.

 • Afvalscheiding en hergebruik wordt voor inwoners zo eenvoudig mogelijk gemaakt onder ander door bakken voor gescheiden afvalinzameling op loopafstand van woningen te plaatsen, door wormenhotels te plaatsen, afvalscheidingsstations ook op zondag open te stellen en de toegankelijkheid met de (bak)fiets van afvalscheidingsstations te bevorderen.
 • Er wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Bij de verwerking van het afval wordt de afvalverwerker met het hoogste rendement in hergebruik geselecteerd.
 • De vervuiler betaalt: inwoners en bedrijven die veel afval hebben, betalen meer dan degenen die minder afval hebben en goed recyclen. Inwoners en bedrijven die minder grondstoffen gebruiken, beter scheiden en zwerfafval aanpakken worden beloond. Er komt meer handhaving en hogere boetes op illegale dump.
 • Waar mensen samenkomen, ontstaat afval. De gemeente stimuleert scholen, winkels, markten en evenementen om afvalvrij te worden, onder andere door voorlichting en eisen in subsidie- en vergunningsvoorwaarden.
 • Het gebruik van wegwerpplastic wordt snel afgebouwd. De gemeente stopt met het gebruik ervan en speelt een co√∂rdinerende rol bij de invoering van duurzame alternatieven.
 • Door de inzet van de Partij voor de Dieren is er nu een oplaatverbod in Almere voor ballonnen en wensballonnen. Er komt daarnaast een verbod op het verspreiden van confetti en serpentine in de buitenlucht.
 • Papierverspilling gaan we tegen. Bewoners ontvangen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als zij hier zelf met een ja-ja-sticker of een ja-nee-sticker om vragen.
 • De gemeente stimuleert luierrecycling en informeert gebruikers van luiers en incontinentiemateriaal over wasbare alternatieven.
 • De gemeente ondersteunt betrokken inwoners in het schoonhouden van hun eigen buurt door het beschikbaar stellen van afvalknijpers, handschoenen, vuilniszakken, adoptieprullenbakken en door het ophalen van verzameld zwerfvuil. De gemeente organiseert een jaarlijkse straatopruimdag.
 • Daarnaast pleit Almere voor de invoering van statiegeld op nog meer producten, en voor een grotere verantwoordelijkheid van producenten en verkopers om zwerfafval te voorkomen. Er komen meer rookvrije zones en er komt een publiekscampagne om de verspreiding van peuken tegen te gaan.
 • Bedrijven worden binnen een grotere straal rondom hun zaak verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval dan de huidige 25 meter. Daarnaast betreft deze opruimverplichting niet langer alleen afval dat aantoonbaar door de winkelier is verkocht.
 • Almere gaat zwerfafval in kaart brengen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een app.
 • Almere zorgt ervoor dat de schoonmaakgrens van fastfoodketens rondom hun onderneming minstens 250 meter bedraagt, waarbij dagelijks het zwerfafval afkomstig van hun eigen keten wordt opgeruimd.
 • Almere biedt volop ondersteuning aan vrijwilligers zoals de Bezige Buur, om zo de stimulans onder bewoners hoog te houden om mee te werken aan een afvalvrije stad.

Het standpunt Afval bestaat niet is onderdeel van: Hoogste tijd voor een andere economie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer