Speer­punten 2018-2022


Almere 2018-2022

  • Almere moet groen blijven, kappen met kappen! Pampushout, het Cascadepark, de Meridiaan, Utopia en Vogeleiland worden niet bebouwd.
  • De gemeente doet geen onnodige, risicovolle uitgaven voor de Floriade, tenzij deze volledig ten goede komen aan dier, natuur of milieu. Verloren natuur vanwege de Floriade wordt elders in de gemeente gecompenseerd.
  • Er komen meer groene schoolpleinen en natuurspeelplaatsen in Almere. Straten en tuinen worden actief vergroend.
  • Uiterlijk in 2022 is Almere klimaatneutraal. Er komt een plan per buurt voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
  • De gemeente organiseert de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen op maat en in de eigen omgeving.
  • Almere draagt voldoende bij aan de opvang en verzorging van (wilde) dieren in dierenasielen en opvangcentra.
  • De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.
  • De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.
  • Natuurgebieden worden beschermd, versterkt en met elkaar verbonden. Geen camping Waterhout naar Schateiland, geen overslaghaven bij de Blocq van Kuffeler en geen verpretparking van de Oostvaardersplassen.
  • Elke gemeentelijke maatregel wordt getoetst op duurzaamheid, mens- en diervriendelijkheid.