Reactie op beant­woording college schrif­te­lijke vragen bomenkap


17 mei 2018

De Partij voor de Dieren constateert dat het college bevestigt dat er fouten gemaakt zijn bij de bomenkap in de Meridiaan. Wij zijn blij dat het college in gesprek gaat met de bewoners om de ontstane onwenselijke situatie te herstellen voor de bewoners, mens en dier. Wij verzoeken het college dan ook met klem te kiezen voor het terug planten van zo groot en volwassen mogelijke bomen en struiken om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Dit in samenspraak met de bewoners.

Het antwoord op, of er onvoldoende toezicht vanuit de gemeente is geweest en hoe dit soort situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden, is ontwijkend en teleurstellend. Wij constateren dat het college zich verschuilt achter het bomenkader. Maar juist dit bomenkader is hier tekortgeschoten en heeft deze kaalslag van de Meridiaan niet kunnen voorkomen. Wij verzoeken het college dan ook deze fouten zeer serieus te nemen en hier lering uit te trekken.
Ook constateren wij dat het college bomenkap in het broedseizoen niet uitsluit. Dit achten wij onacceptabel.

Bomenkader
Op papier klinkt het bomenkader als de ultieme oplossing voor alle problematiek rond de bomenkap in Almere. De praktijk in Almere laat helaas een ander beeld zien. Bomenkap is aan de orde van de dag. In iedere situatie lijkt er wel een uitzondering te zijn waardoor kap blijkbaar toch mogelijk is. De op het oog mooie uitgangspunten in het bomenkader worden keer op keer met voeten getreden.
De Partij voor de Dieren maakt zich hier ernstig zorgen over. Het belang van bomen voor het welzijn en de gezondheid van mensen, de schuil- en verblijfplaats en de voedselbron voor veel dieren en bijdrage aan een gezond milieu, o.a. door afvang en opslag van CO2, is zo groot, dat betere bescherming nodig is.
Wij blijven de situatie in de Meridiaan, het Oostrandpark en de rest van Almere nauwlettend volgen en zullen ook bij het nieuwe college aandringen op een betere en zorgvuldigere naleving van het bomenkader. Kappen met kappen!

Gerelateerd nieuws

Appel-, peer- en kersenbomen gedoneerd aan voedselbos

Vergroen Almere! Vandaag hebben onze Raadsleden de appel-, peer- en kersenbomen die ze hebben gekregen bij de be√ędiging gedon...

Lees verder

Partij voor de Dieren in actie tegen vernietiging groen in Cascadepark en Pampushout!

Kappen met kappen! Dat was onze heldere boodschap aan het college gisteravond tijdens de raadsvergadering over de plannen om ...

Lees verder