Partij voor de Dieren presen­teert 'Plan B' voor Almere


26 januari 2018

De Partij voor de Dieren presenteert Plan B, omdat er geen planeet B is: haar eerste verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Almere. Vanuit een planeetbrede visie zijn de belangen van alle levende wezens, mens én dier, uitgangspunt bij het gemeentelijk beleid. Niet alleen dierenwelzijn en duurzaamheid staan hoog op de agenda, ook privacy, zorg voor kwetsbaren en de bescherming en versterking van natuur zijn belangrijke onderwerpen voor de Partij voor de Dieren.

Verkiezingsprogramma AlmereZo wil de partij dat de stad geen groen opoffert voor nieuwbouw en asfalt, maar dat er juist geïnvesteerd wordt in de versterking en verbinding van de natuur in en buiten de wijken. Ook is de Partij voor de Dieren tegen de huidige uitvoering van Floriade: geen onnodige, risicovolle uitgaven voor de Floriade wanneer deze niet volledig ten goede komen aan dier, natuur of milieu. Natuur dat verloren is gegaan voor de Floriade moet elders in de gemeente gelijkwaardig gecompenseerd worden.

“Groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen houdt onze stad een natuurlijk karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wij willen onze kinderen een leefbare stad nalaten, met een schone lucht, zuiver drinkwater en een vruchtbare bodem. Geen korte termijn economische besluiten, maar drastisch andere keuzes maken voor een duurzame toekomst.” aldus lijsttrekker Leonie Vestering.

De PvdD wil dat ook de gemeente zich inzet voor de bescherming van álle dieren binnen haar gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren. De gemeente moet voldoende bijdragen aan de kosten voor opvang en verzorging van (wilde) dieren in dierenasielen en opvangcentra. Handhaving op dierenwelzijn moet worden verbeterd: zo zou de gemeente hulpverleners en toezichthouders kunnen trainen in het herkennen van en reageren op dierenmishandeling en –verwaarlozing. Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid.

Naast thema’s als diversiteit, meer aandacht voor onderwijs en maatregelen voor het energie en klimaatneutraal maken van de stad valt in Plan B verder te lezen dat de Partij voor de Dieren zorg op maat en in de eigen omgeving wenst voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen. “Almere heeft de potentie om uit te groeien tot een voorbeeld gemeente als het gaat om duurzaamheid, inclusiviteit en diervriendelijkheid.

Gerelateerd nieuws

Van 0 naar 3 zetels! 

Van 0 naar 3 zetels! Zojuist heeft het gemeentelijk stembureau de definitieve verkiezingsuitslag van Almere bekend gemaakt. W...

Lees verder