De natuur in Almere wordt behouden, versterkt en met elkaar verbonden, zo worden de dieren beschermd en de biodi­ver­siteit hersteld.


Speerpunt 1

Credits animatie-video: Nicolien Opdam

De natuur in Almere wordt behouden, versterkt en met elkaar verbonden, zo worden de dieren beschermd en de biodiversiteit hersteld.

We zorgen voor meer natuur in en om Almere. Verbindingen tussen groene gebieden binnen de stad en het groene buitengebied worden aangelegd of versterkt.
De Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, het Pampushout, het Kromslootpark, het Vroege Vogelbos, de Kemphaan, Buitenhout, het Kotterbos en het Hosterwold worden met elkaar verbonden.
Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen en krijgen dieren de ruimte om te trekken en voedsel en beschutting te vinden.
Bij drukke wegen zorgt de gemeente voor de aanleg van groenstroken, veilige oversteekplaatsen voor dieren en gaat de maximumsnelheid omlaag.

Bescherming van bestaande natuurwaarden is noodzakelijk om Almere ecologisch waardevol te houden. De gemeente benoemt daarom ecologische ‘hotspots’ in een natuurverordening, die voorziet in bescherming van deze locaties bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Meten is weten. Daarom onderzoekt Almere jaarlijks de aanwezigheid en spreiding van flora en fauna. Het beleid, van groenbeleid tot bouwvergunningen, wordt hierop afgestemd zodat de verscheidenheid en de staat van soorten gemonitord en beschermd kan worden.

De concrete invulling die de Partij voor de Dieren Almere voor zich ziet op deze onderwerpen komt uitgebreid aan bod in onderstaande hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma.