Amen­dement Compenseer ecolo­gische waarde, niet alleen losse bomen - Boom­gaardweg


23115.03

19 juni 2023

Het beslispunt:

1. In te stemmen met de volgende uitgangspunten van het Ontwikkelingsplan Boomgaardweg:

f. Het 1-op-1 compenseren van te verwijderen bomen en groen op de locatie of in de omgeving als uitgangspunt te nemen voor het inrichtingsplan.

Te wijzigen in

1. In te stemmen met de volgende uitgangspunten van het Ontwikkelingsplan Boomgaardweg:

f. Het 1-op-1 en als geheel compenseren van de ecologische waarde van de bosschage en de losse te verwijderen bomen en groen op de locatie of in de omgeving als uitgangspunt te nemen voor het inrichtingsplan, waarbij de ecoloog expliciet wordt betrokken.

Toelichting:

De bosschage op de zuidelijke kavel huisvest een heel ecosysteem. Als een deel hiervan gekapt wordt en elders gecompenseerd, zal dit niet dezelfde ecologische waarde hebben. Daarom vragen wij om, ook al wordt er maar een deel gekapt van de bosschage, de gehele ecologische waarde van de bosschage te compenseren op een andere locatie, bijvoorbeeld het Hoefbladpad noord. Uitgangspunten hierbij zijn bijvoorbeeld diverse aanplanting en aansluiting op de omgeving.


Status

Verworpen

Voor

Forum voor Democratie, BIJ1, DENK, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

50PLUS, AP/OPA, Respect Almere, PVV, VVD, Leefbaar Almere, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Betaald parkeren rondom Boomgaardweg

Lees verder

Amendement Verhoog ambitie groene omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer