Elke school krijgt een groen school­plein en een gezonde kantine. Kinderen worden uitge­daagd gezond te eten, te spelen en te bewegen.


Speerpunt 8

Credits animatie-video: Nicolien Opdam

Elke school krijgt een groen schoolplein en een gezonde kantine. Kinderen worden uitgedaagd gezond te eten, te spelen en te bewegen.

De Partij voor de Dieren wil dat het onderwijs niet alleen gericht is op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden maar op de ontplooiing van álle talenten, inclusief sociale, emotionele, motorische en creatieve vermogens. Scholen horen gericht te zijn op de ontwikkeling van de individuele leerling, niet op het halen van de hoogst mogelijke cijfers. Onderwijs draagt bij aan de bewustwording over de klimaatcrisis, milieuproblematiek en dierenwelzijn en over de rol van de mens hierin.

Het is daarom belangrijk dat scholen worden gestimuleerd en financieel ondersteund om groene en voor iedereen toegankelijke schoolpleinen, schoolmoestuinen en gezonde kantines te hebben waar gratis fruit en een gezonde, duurzame schoollunch worden aangeboden.

    Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door het radicaal vergroenen van gebouwen, straten en pleinen wordt Almere een betere plek voor mens en dier.

    Wij pleiten daarom voor groenambassadeurs die scholen motiveren en ondersteunen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, groene daken en gevels, geveltuinen, voedselbossen, moestuinen en overige groene initiatieven.
    Verder worden bestaande schoolpleinen en speelgelegenheden vergroend en zijn deze buiten schooluren beschikbaar voor de buurt.

      De concrete invulling die de Partij voor de Dieren Almere voor zich ziet op deze onderwerpen komt uitgebreid aan bod in onderstaande hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma.