Barra­cu­dastraat


Bewoners van de Barracuda-, Snoek- en Kreeftstraat opgelet!

Wist u dat de gemeente Almere 56 woningen wil bouwen in het groen tegenover uw woning, waar nu prachtige en waardevolle bomen en bosschages staan?
De Partij voor de Dieren is tegen bouwen in het groen en wil voorkomen dat dit stuk belangrijk groen voor uw buurt en ons klimaat behouden blijft.

Uw stem hierin is belangrijk!

Op donderdag 9 december aanstaande praat de gemeenteraad hierover en de definitieve beslissing zal spoedig daarna volgen.

U kunt nog invloed uitoefenen op de plannen! Als u wil dat het groen en de bomen gespaard worden en er wordt gekeken naar een andere locatie voor de woningen, bent u niet alleen. In 2019 al is een petitie hierover ruim 400 keer ondertekend. Dat betekent dat dit onderwerp ontzettend leeft in uw buurt. En de Partij voor de Dieren is het daarmee eens, want de bomen en het groen zijn van onmisbare waarde voor onze leefomgeving.

Tijdens de (digitale) politieke vergadering op 9 december (van 21:00-21:30) kunt u gebruikmaken van uw spreekrecht als inwoner van Almere.

Meer informatie over dit inspreken vindt u op de website van Almere: https://gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/de-politieke-markt-evolueert/spreek-in-op-de-politieke-markt/ of mail de raadsgriffie op raadsgriffie@almere.nl of neem telefonisch contact met ze op via: 036-5399995

U kunt altijd contact met ons opnemen via fractiealmere@partijvoordedieren.nl

Meer informatie over het voorstel staat hier: https://almere.notubiz.nl/docu...

De agenda voor de raadsvergadering van 9 december 2021 kunt u hier vinden: https://almere.notubiz.nl/bije...