Zweef­vlieg­checker D66


D66 is niet de Partij voor de Dieren

Na voorbeeld van de Partij voor de Dieren pleit D66 inmiddels in de Tweede Kamer ook voor een drastische vermindering van het aantal dieren in de veehouderij. Moties van de Partij voor de Dieren hierover steunt D66 vooralsnog niet. Bovendien willen ze geen krimp van de veehouderij uit oogpunt van dierenwelzijn, maar vooral om de uitstoot van stikstof te beperken zodat er weer ruimte komt voor economische groei.

Na de gemeenteraadsverkiezingen willen we graag samenwerken, maar voor het zover is, is het ook goed om de verschillen te kennen.

Dierenwelzijn: D66 is niet de Partij voor de Dierenlogopvdd
logod66

Motie meer menskracht voor de dieren¹

vinkje
kruisje

Inventarisatie noodzakelijke ondersteuning dierenartskosten minima²

vinkje
kruisje

Amendement Geen dieren doden of vangen³

vinkje
kruisje

Geen subsidie voor bont⁴

vinkje
kruisje

Een groen beleid: D66 is niet de Partij voor de Dieren


logopvdd
logod66

Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, bacteriën, schimmels, micro-organismen en insecten⁵

vinkje
kruisje

Geen gebruik van bladblazers⁶

vinkje
kruisje

Een groen Pampushout als voorwaarde voor ontwikkeling Pampus⁷

vinkje
kruisje

Voldoende aandacht voor klimaatverandering: D66 is niet de Partij voor de Dierenlogopvdd
logod66

Geen nieuwe houtige biomassacentrale⁸

vinkje
kruisje

Motie isolatieplan Almeerse woningen⁹

vinkje
kruisje

Motie noodtoestand voor het klimaat¹⁰

vinkje
kruisje

Versnellen van aardgasvrij maken van wijken11

vinkje
kruisje

Een schoon Almere: D66 is niet de Partij voor de Dierenlogopvdd
logod66

Invoeren Ja-Ja-Sticker12

vinkje
kruisje

Een vuurwerkverbod in Almere13

vinkje
kruisje

Bronnen

Voetnoten:

 1. PvdD riep het college op om de formatie op het dossier dierenwelzijn per direct uit te breiden tot 1 fte en bij de perspectiefnota 2023 de dekking hiervoor structureel vast te leggen. D66 stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 2. PvdD riep het college op te onderzoeken hoe groot het probleem is van mensen die dierenartskosten niet kunnen betalen en te kijken wat andere gemeentes hiertegen doen. D66 stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 3. De gemeente Almere zou niet langer de mogelijkheid moeten hebben om bij te dragen aan het beschadigen van dieren via deze subsidieverordening. Als logischerwijs verwacht kan worden dat een dier gedood wordt of lichamelijke of psychische leed ondervindt van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd, is medewerking van de gemeente ongewenst. D66 vond van niet en stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 4. Momenteel is in de subsidieverordening nog niets opgenomen over dierenwelzijn. De productie van bont(kragen) is zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren vroeg de gemeente Almere om hier via subsidies niet bij te dragen aan het gebruik van bont. D66 stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 5. Het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen, heeft als bijeffect dat andere soorten geraakt worden en zo de biodiversiteit afneemt en vogels te weinig voedsel hebben. PvdD riep de gemeente op geen gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen, bacteriën, schimmels, microorganismen en insecten. D66 stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 6. PvdD vroeg het college om het gebruik van bladblazers in het algemeen, en benzine-aangedreven bladblazers in het bijzonder zo veel mogelijk te ontmoedigen; D66 stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 7. PvdD wilde dat het college aan het Rijk als voorwaarde stelde dat Pampushout onbebouwd en groen zou blijven, bij eventuele ontwikkeling van Pampus en dat Almere hiervoor financieel gecompenseerd zou worden. D66 stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 8. D66 stemde tegen het voorstel om het gebruik van nieuwe houtige biomassa initiatieven uit te sluiten (ook indirect).
  Zie hier en hier.
 9. PvdD vroeg het college om de huidige stand van zaken rondom isolatieniveaus en renovatieplannen in kaart te brengen en een plan van aanpak aan de Raad voor te leggen, waarbij rekening werd gehouden met nestmogelijkheden voor vogels/vleermuizen. D66 stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 10. PvdD vroeg de gemeente Almere om de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen. D66 vond dit niet nodig.
  Zie hier en hier.
 11. PvdD wil zorgen dat Almeerse woningen zo snel mogelijk van het gas af gaan, want het is onhoudbaar om zo afhankelijk te zijn van gas. De plannen van het college vinden we niet daadkrachtig genoeg, daarom stelden wij voor om de transitie te versnellen. D66 stemde tegen.
  Zie hier en hier.
 12. PvdD stelde voor om het principe van een ja-ja-sticker in te voeren in Almere. Hierbij behouden mensen de keuze om wel of geen reclamedrukwerk in de brievenbus te krijgen, maar wordt het huidige systeem omgedraaid, om zo veel papierverspilling te voorkomen. Nu krijgen mensen zónder brievenbussticker juist wel al het drukwerk, bij een ja-ja-sticker krijgen mensen zonder sticker niets. D66 stemde tegen dit voorstel.
  Zie hier en hier.
 13. PvdD strijdt al jaren voor een vuurwerkverbod in Almere, tot er geen landelijk vuurwerkverbod is. Zo willen we schade voor mensen, dieren en het milieu voorkomen. D66 vindt dit niet nodig.
  Zie hier, hier en hier.