Uiterlijk in 2022 klimaat­neu­traal


Almere: lang zullen we leven

De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

 • Uiterlijk in 2022 is Almere klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen.
 • De gemeente neemt haar klimaatdoelstelling en de bescherming van groen en de leefomgeving op in alle nieuwe omgevingsvisies en omgevingsplannen.
 • Zonnepanelen en opslag van zonnewarmte langs wegen en op daken worden de norm.
 • Het Energiefonds Almere wordt uitgebreid tot klimaatfonds. Uit dit fonds worden klimaatmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gestimuleerd.
 • De gemeente maakt goede voorbeelden zichtbaar, zoals energieneutrale woningen en sportverenigingen, tot inspiratie voor anderen.
 • Er komen meer laadpalen voor elektrisch vervoer.
 • De gemeente wordt fossielvrij en verzet zich tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen in de gemeente, zoals schaliegas. Almere verbreekt de financiĆ«le banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen.
 • Almere gebruikt groene stroom, bij voorkeur zelf opgewekt. Al het gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en theaters, is uiterlijk in 2022 energieneutraal. Op haar eigen grond staat de gemeente alleen nog energieneutraal bouwen toe.
 • Almere stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden.
 • Almere werkt niet mee aan opslag van CO2.
 • Bij plannen van de gemeente wordt altijd in kaart gebracht wat de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en het klimaat zijn.
 • De gemeente stimuleert klimaatneutrale investeringen met gemeentelijke belastingkortingen bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) en leges.
 • Almere stelt duurzaamheids- en dierenwelzijnscriteria voor de verlening van subsidies.

Het standpunt Uiterlijk in 2022 klimaatneutraal is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer