Schone lucht, veilig vervoer


Duurzame keuzes in Almere

Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers houden ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Uitbreiding van Lelystad Airport is onacceptabel.

 • De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gemeente gaat met metingen en effectieve maatregelen de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.
 • Almere ontwikkelt een aanpak van luchtverontreiniging door houtstook.
 • Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden door de gemeente niet meer aangelegd of verbreed. De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
 • Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en de woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten, waarna verder vervoer minder vervuilend plaatsvindt.
 • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
 • De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer worden de P&R-faciliteiten gratis.
 • Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking.
 • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij.
 • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
 • Langs de verbrede A6 en langs het Floriadeterrein worden groene geluidschermen geplaatst.
 • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden.
 • Op wegen zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
 • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen. Verkeerslichten worden voorzien van een timer.
 • Openbaar vervoer behoudt prioriteit boven autoverkeer. De gemeente zorgt voor voldoende en veilige fietsenstallingen op drukbezochte plekken en bij treinstations en bushaltes.
 • De gemeente investeert in een OV-fietssysteem dat deel gaat uitmaken van alle treinstations en belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer.
 • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund.
 • Almere bevordert onder ambtenaren en bestuur het woon-werkverkeer per fiets. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
 • De gemeente investeert in snelle en veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen. Het Spoorbaanpad, de belangrijkste fietsverbinding in Almere wordt een fietssnelweg. Het Spoorbaanpad wordt niet alleen verbreed, ook wordt het aantal gelijkvloerse kruisingen verminderd (bijvoorbeeld kruising busbaan Tussen de Vaarten en kruising Koppeldreef).
 • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
 • In alle woonwijken én in het buitengebied (ook Nobelhorst en Oosterwold) is toegankelijk en regelmatig openbaar vervoer beschikbaar.
 • De gemeente zal op geen enkele manier meewerken aan de uitbreiding van Lelystad Airport. Geen extra vliegverkeer boven Almere en haar natuurgebieden.
 • Almere investeert in centrale groene parkeerplaatsen.
 • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
 • In een Leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten in te richten.

Het standpunt Schone lucht, veilig vervoer is onderdeel van: Duurzaamheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Nieuws