Onder­steuning opvang­centra


Dier­vrien­delijk Almere

De opvang van zwervend aangetroffen dieren is een wettelijke taak van de gemeente. Ondanks die wettelijke zorgplicht hebben opvangcentra moeite om het hoofd boven water te houden, de inzet van vele hardwerkende vrijwilligers ten spijt. Inheemse wilde dieren die in nood zijn worden, wegens het ontbreken van opvangcentra in de provincie Flevoland, vaak in Huizen, Naarden en Amsterdam opgevangen, waardoor zieke en gewonde dieren vaak over lange afstanden moeten worden vervoerd.

  • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een opvangcentrum voor inheemse in het wild levende dieren te starten in Almere.
  • De gemeente draagt bij aan het vervoer en de verzorging van in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt.
  • De gemeente draagt in voldoende mate financieel bij aan de verzorging van dieren in dierenasielen. De gemeente ondersteunt het Dierenthuis voor de opvang van huisdieren die niet meer herplaatst kunnen worden.
  • Om identificatie van (zwerf)dieren te vergemakkelijken stimuleert de gemeente het chippen van katten en honden.
  • De gemeente verplicht dierenopvangcentra, maneges en kinderboerderijen om de onderkomens van dieren brandveilig te maken. De gemeente controleert de brandveiligheid.

Het standpunt Ondersteuning opvangcentra is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties