Goede zorg voor huis­dieren


Dier­vrien­delijk Almere

Mensen leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een hond of kat onderdeel van het gezin. In totaal leven er bijna 30 miljoen huisdieren in ons land. Ze verdienen onze bescherming. Ook in Almere belanden elk jaar vele honderden huisdieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat er voor Almere een verantwoordelijkheid ligt om een gedegen huisdierenbeleid te voeren.

  • De gemeente moedigt dierenwinkels en andere verkopers, zoals tuincentra, aan te stoppen met de verkoop van dieren. Zij kunnen hun klanten in plaats daarvan naar een opvangcentrum in de buurt doorverwijzen.
  • De gemeente zorgt voor voorlichting over het verantwoord verkrijgen van en de omgang met huisdieren.
  • Binnen de bebouwde kom moeten voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden zijn. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met de natuurwaarden van de betreffende locatie. In of nabij Natura2000-gebieden worden geen losloopplekken gecreĆ«erd.
  • Almere heft geen hondenbelasting.
  • In haar beleid voor minima neemt Almere op dat mensen met een krappe beurs aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten.
  • Bij kades en oevers worden, waar nodig, voorzieningen getroffen zodat te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen.

Het standpunt Goede zorg voor huisdieren is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer