Floriade Almere 2022


Natuurlijk: een leefbaar Almere

De gemeente Almere wil in 2022 de Floriade organiseren. De gemeente voert het project echter niet duurzaam en diervriendelijk uit. Zo zijn bomen midden in het broedseizoen gekapt en is het leefgebied van beschermde diersoorten veranderd in een bouwterrein. De locatiekeuze maakt dat de Floriade een negatief effect op natuurwaarden heeft, onnodig veel geld kost en een uniek groengebied midden in de stad verloren is gegaan.

  • Een groen evenement moet ook écht groen zijn. De gemeente moet in de uitvoering ten minste vasthouden aan de groene basisprincipes van de Floriade.
  • Een negatief effect op kwetsbare natuurwaarden is onacceptabel. De Floriade moet bijdragen aan de versterking van de natuur.
  • Alle gebouwen op de Floriade moeten energiepositief zijn.
  • Almere moet het natuurgebied dat verloren is gegaan door de bouw van de Floriade compenseren met de aanleg van een gelijkwaardig natuurgebied elders in de stad.
  • De gemeente moet de financiële risico’s zorgvuldig in kaart brengen en haar plan hier zo nodig op aanpassen. Geen onnodige, risicovolle uitgaven wanneer deze niet volledig ten goede komen aan dier, natuur of milieu.
  • Er is weinig draagvlak voor het project Floriade onder de inwoners van Almere. Inwoners moeten meer betrokken worden en inspraak krijgen bij de besluitvorming.

Het standpunt Floriade Almere 2022 is onderdeel van: Natuur voorop stellen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws