Een stevige regie voor duur­zaamheid


Almere: lang zullen we leven

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor dieren, natuur en milieu. Het bevorderen van kennis en communicatie over duurzaam leven is cruciaal om bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren. Dat is goed voor alle inwoners, ook op de lange termijn. Het gemeentebestuur speelt een voortrekkersrol om duurzaam gedrag te stimuleren.

  • De gemeente schenkt geen flessenwater meer, maar uitsluitend kraanwater.
  • Er komen meer tappunten voor drinkwater in het centrum, bij stations en op andere drukke plekken.
  • De controle op en handhaving van milieuvoorschriften wordt verbeterd. Fabrieken en bedrijven die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid, de natuur of de leefomgeving worden intensief en zonder vooraankondiging gecontroleerd.
  • Biologisch en fairtrade inkopen wordt de norm voor Almere, waarbij lokale productie de voorkeur heeft.
  • Bij aanbestedingen door Almere worden harde duurzaamheidscriteria gehanteerd.
  • Geldzaken van de gemeente worden op een maatschappelijk verantwoorde manier geregeld.
  • In regionale overleggen agendeert de gemeente duurzaamheid en draagt de gemeente haar beleid met betrekking tot duurzaamheid uit naar de gemeenten in de regio.
  • Duurzaam werkende bedrijven komen eerder in aanmerking voor opdrachten van de gemeente.
  • De gemeente ondersteunt initiatieven tot het opzetten van een lokale of regionale munteenheid en eventuele andere systemen waarmee goederen en diensten kunnen worden uitgewisseld.

Het standpunt Een stevige regie voor duurzaamheid is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties