Een dierbaar Almere


Dier­vrien­delijk Almere

De gemeente speelt een voortrekkersrol in bewustwording en gedragsverandering in de omgang met dieren.

  • Er komt een wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu, die uitvoering geeft aan een vooruitstrevend dierenwelzijnsbeleid van de gemeente dat is vastgelegd in een dierenwelzijnsnota.
  • Zorg voor dierenwelzijn wordt geïntegreerd in het gemeentelijk beleid op het gebied van bouw, natuur, milieu, onderwijs, zorg en economie.
  • Almere publiceert jaarlijks over de vorderingen op het gebied van dierenwelzijn.
  • Handhaving op dierenwelzijn wordt verbeterd. De gemeente zorgt voor training van hulpverleners en toezichthouders in het herkennen van en reageren op dierenmishandeling en -verwaarlozing en het monitoren wanneer door gemeentelijke projecten de belangen van dieren in het geding komen.
  • Dieren krijgen een vaste plaats in draaiboeken van hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid brengen van huisdieren en van dieren in parken, maneges en kinderboerderijen geregeld.
  • De gemeente bevordert de samenwerking tussen de Dierenambulance, dierenopvangcentra en hulpdiensten als de (dieren)politie en brandweer. Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten bevoegdheden om snel ter plaatse te kunnen zijn voor noodhulp aan dieren.
  • De gemeente staat vestiging van intensieve veehouderijen niet toe.
  • De gemeente gebruikt uitsluitend dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en eist hetzelfde van schoonmaakbedrijven die voor haar werken.

Het standpunt Een dierbaar Almere is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuws