Leonie Vestering


Frac­tie­voor­zitter

Leonie Vestering is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Almere. Als Statenlid en fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren Flevoland in de Provinciale Staten heeft ze de nodige politieke ervaring opgedaan en pleit ze voor een provinciaal klimaatbeleid en het verbinden van natuurgebieden. Ook maakt ze zich sterk tégen de jacht en vóór de sociale acceptatie van LHBTI's. Als bestuurslid bij Bont voor Dieren zet ze zich in tegen dierenleed veroorzaakt door de bontindustrie. Haar grootste succes was het nationale verbod op wilde dieren in circussen in 2015 als voormalig directeur van Wilde Dieren de Tent Uit.

Leonie is ambitieus en idealistisch en heeft een sterke wil om gevestigde patronen te doorbreken. In de gemeenteraad van Almere wil ze zich inzetten voor de bescherming van dieren, een groene leefomgeving, schone lucht, water en grond. Leonie is ervan overtuigd dat je juist ook op lokaal niveau een rol van betekenis kunt zijn in de strijd tegen klimaatverandering, zodat Almere ook leefbaar blijft voor toekomstige generaties.

Portefeuilles:

  • Dierenwelzijn
  • Klimaat en duurzaamheid
  • Onderwijs
  • Economische ontwikkeling
  • Integratie en diversiteit
  • Financiën

Gerelateerd

Stop de onbe­lem­merde uitverkoop van groen in onze stad!

Onze bijdrage tijdens de Algemene Beschouwingen 2018

Stop de onbelemmerde uitverkoop van groen in onze stad! Tijdens de algemene beschouwingen van de Gemeente Almere riep fractievoorzitter Leonie Vestering op om niet alleen te kijken naar wat iets kost, maar naar of we het ons kunnen veroorloven. De Partij voor de Dieren diende hierbij moties in over het opnemen van een klimaatparagraaf in ieder raadsvoorstel, een opvangcentrum voor gewonde, wilde d...

Bijdragen Moties Vragen