Leonie Vestering


Frac­tie­voor­zitter

Leonie Vestering is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Almere. Als Statenlid en fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren Flevoland in de Provinciale Staten heeft ze de nodige politieke ervaring opgedaan en pleit ze voor een provinciaal klimaatbeleid en het verbinden van natuurgebieden. Ook maakt ze zich sterk tégen de jacht en vóór de sociale acceptatie van LHBTI's. Als bestuurslid bij Bont voor Dieren zet ze zich in tegen dierenleed veroorzaakt door de bontindustrie. Haar grootste succes was het nationale verbod op wilde dieren in circussen in 2015 als voormalig directeur van Wilde Dieren de Tent Uit.

Leonie is ambitieus en idealistisch en heeft een sterke wil om gevestigde patronen te doorbreken. In de gemeenteraad van Almere wil ze zich inzetten voor de bescherming van dieren, een groene leefomgeving, schone lucht, water en grond. Leonie is ervan overtuigd dat je juist ook op lokaal niveau een rol van betekenis kunt zijn in de strijd tegen klimaatverandering, zodat Almere ook leefbaar blijft voor toekomstige generaties.

Portefeuilles:

  • Dierenwelzijn
  • Klimaat en duurzaamheid
  • Onderwijs
  • Kunst en Cultuur
  • Economische ontwikkeling
  • Integratie en diversiteit
  • Financiën

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws