Kees Vlak


 1. Wie is Kees Vlak?
  Ik woon al meer dan 30 jaar in Almere, werk in de automatisering (software-ontwikkeling) en ik schaak graag. Ik ben in 2004 lid geworden van de Partij voor de Dieren, dat was ongeveer 1,5 jaar na de oprichting. Ik vond dat ze een kans moesten krijgen, en ik wilde de partij graag steunen met mijn lidmaatschap. Sinds 2005 zet ik me in verkiezingstijd altijd actief in voor de campagnes.
 2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?
  Ik ben erg blij dat de Partij voor de Dieren 3 zetels heeft in de gemeenteraad, en ik wil er graag aan bijdragen dat we met een goede kandidatenlijst de verkiezingen in gaan. Dit is mijn manier om me daarvoor in te zetten.
 3. Waarom voor de Partij voor de Dieren?
  De Partij voor de Dieren zet zich in voor zeer belangrijke kernpunten: de natuur, het klimaat wat natuurlijk een ontzettend groot issue is, de dieren en nog veel meer. Dat sprak me vanaf het begin aan, wat ook de reden is dat ik lid ben geworden, en al die jaren ben gebleven.
 4. Wat hoop jij over 4 jaar bereikt te hebben als je in de Gemeenteraad komt?
  Dat Almere groen gehouden is: dat er een beter beleid komt omtrent de bomenkap en het bouwen in het groen. We moeten ook voorkomen dat er gekapt wordt om vervolgens weer bomen terug te planten, ons groen moet beschermd worden in plaats van kaalgeslagen te worden.
 5. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
  De Partij voor de Dieren doet goede dingen in onze stad, dus ik ben blij met iedere stem die we krijgen. Ik hoop uiteraard op veel stemmen voor de partij, zodat we zo goed mogelijk vertegenwoordigd in de raad komen.
 6. Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die de PvdD nog niet kennen?
  De Partij voor de Dieren zet zich in alle lagen van de politiek in voor onder andere de natuur, dierenwelzijn, het klimaat, duurzaamheid. Dat doen we niet alleen landelijk of in de Provinciale Staten, maar ook hier in Almere, waar de impact zo tastbaar kan zijn. Ik denk dat als de kiezers zich meer in het programma verdiepen, ze zich daar ook zeker in zullen kunnen vinden. Dus ik hoop ook dat ze dat zullen doen.
 7. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
  Het beschermen, versterken en verbinden van onze natuur en beschermen van onze dieren en hun leefomgeving. Dat betekent ook de jacht een halt toeroepen, en kappen met kappen. Dat zijn punten die ik erg belangrijk vind en waar ik me voor wil inzetten. Ons groen en alles wat daar leeft moet behouden blijven.