Rachel Vrijdag


 1. Wie is Rachel Vrijdag?
  Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam en ben voor de liefde verhuisd naar Almere. Ik voel me inmiddels helemaal thuis in Almere Buiten en woon hier heel fijn met mijn man, kind en kat. Ik heb nog geen politieke ervaring, maar ben me de laatste jaren steeds meer gaan verdiepen in wat ik kan doen om een betere wereld te helpen creëren. Voor het klimaat, de natuur, de dieren, mijn geliefden en ook zeker voor mijn kind om in op te groeien.

 2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?
  Ik wil me graag persoonlijk inzetten voor de veranderingen die ik terug wil zien in de maatschappij en onze leefomgeving; be the change you want to see. Ik wil graag bijdragen aan betere biodiversiteit, gelijke kansen en gelijke rechten voor alle mensen, dierenrechten, een beter klimaat en een gezonde leefomgeving, zowel voor nu als voor de generaties die na ons komen.

 3. Waarom voor de Partij voor de Dieren?
  De Partij voor de Dieren is de enige partij die zich bezighoudt met alle zaken die ik belangrijk vind op het gebied van mens, dier, natuur en milieu. Zonder biodiversiteit en een gezonde planeet blijven wij als mensen nergens, en de klimaatnoodtoestand moet écht een prioriteit worden in alle lagen van de samenleving. Daarnaast maakt de partij zich ook sterk voor minderheden en kansarme groeperingen, bestrijdt zij racisme en staat zij voor gelijke rechten voor iedereen. Als queer vrouw van kleur vind ik het ontzettend belangrijk om dat ook terug te zien in mijn volksvertegenwoordiging.

 4. Wat hoop jij over 4 jaar bereikt te hebben als je in de Gemeenteraad komt?
  Ik hoop dat de stad groener is geworden, met betere groenvoorzieningen, groene schoolpleinen en minder bomenkap. En minder zwerfafval, daar schrik ik regelmatig van. Dat is hopelijk beter aangepakt, want er moet meer gebeuren dan alleen particuliere en wijkinitiatieven om dat tegen te gaan. Verder hoop ik dat er meer is ingezet op gezonde en plantaardige voedselinitiatieven, en dat de wachtlijsten in de zorg drastisch zijn teruggebracht.

 5. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
  Ik ben de enige vrouw van kleur op de lijst, en ik wil me naast de dieren en het groen ook zeker inzetten voor diversiteit, inclusie en antiracisme. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk vooral dat we meer zetels halen dan bij de vorige verkiezingen, en we goed vertegenwoordigd in de raad als partij hele mooie dingen kunnen gaan doen. We hebben een prachtige lijst met goede, ervaren raadsleden en fractiemedewerkers, dus als wij de kans krijgen van de kiezer zetten we met z'n allen de schouders eronder voor alle Almeerders.

 6. Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?
  De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor de dieren, de natuur, de mensen en het klimaat. Het is echt de moeite om naar ons programma en onze speerpunten te kijken en te zien dat de partij zich, naast de dieren en de natuur, hard maakt voor betaalbaar wonen, toegankelijke zorg, ouderen, jongeren, mantelzorgers, de lhbtqia+ gemeenschap, een leefbare stad, een leefbare planeet. Nu en in de toekomst.

 7. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
  Naast het groen zijn diversiteit, inclusie en antiracisme zaken die mij zeer na aan het hart liggen en waar maatschappijbreed nog veel te winnen valt, dus ook in Almere. Verder is het ontzettend belangrijk dat de zorg goed ingericht wordt en dat wachtlijsten verdwijnen. Hulp moet zo snel mogelijk geboden kunnen worden, zonder dat degenen die erop wachten daarvoor eerst van het kastje naar de muur gestuurd worden en moeten dealen met bureaucratie.