Marilena van der Pol


 1. Wie is Marilena van der Pol?
  Ik woon in Almere Haven met mijn 2 katten en ben na mijn studie Taalwetenschap gestart als zelfstandig vertaler Deens-Nederlands. Ik zet me met passie in voor mijn idealen, en dat doe ik sinds 3 jaar ook als fractiemedewerker voor de Partij voor de Dieren Almere. Mijn idealen sluiten naadloos aan op de idealen en doelstellingen van de partij. Dat maakt mijn werk heel leuk om te doen en ik kan er ook veel van mezelf in kwijt.

 2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?
  De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de politiek, zij het voornamelijk op de achtergrond. Ik heb nu het gevoel dat ik er klaar voor ben om meer op de voorgrond te treden en als woordvoerder me als woordvoerder in te zetten. Ik wil graag ook letterlijk mijn stem kunnen laten horen voor alles waar ik voor op wil komen bij de Partij voor de Dieren.

 3. Waarom voor de Partij voor de Dieren?
  Ik vind al mijn persoonlijke waarden terug bij de Partij voor de Dieren en me aansluiten bij deze groep mensen met deze idealen voelde echt als thuiskomen. Ik ben nu ruim 4 jaar lid en ben ook jarenlang actief geweest bij PINK!, de jongerenafdeling van de partij. Toen ik op mijn 18e ging studeren, ben ik me steeds meer gaan realiseren dat het echt niet houdbaar is hoe de wereld op dit moment is ingericht. Ik vind het belangrijk om dicht bij de natuur te staan, dieren vrij te laten om hun eigen levens te leiden en de natuur met rust te laten. Ik ben in eerste instantie niet lid geworden van de partij vanuit politieke ambitie, maar vanuit oprechte passie voor alles dat leeft. De politiek is daarin een middel, en geen doel. De basis die ik nu heb in de politiek maakt dat ik dit werk met veel plezier wil voortzetten.

 4. Wat hoop jij over 4 jaar bereikt te hebben als je in de Gemeenteraad komt?
  Almere is al een prachtige groene stad, en ik hoop dat de stad over 4 jaar nog groener is geworden. Ik heb het idee dat de inwoners van Almere het groen echt waarderen. Toch staat ons groen ontzettend onder druk, en merken we dat het groen en de bomen vaak en makkelijk worden opgeofferd voor de doelstellingen voor de korte termijn die mensgericht zijn, zoals woningbouw. Je kunt woningbouw ook anders inrichten, mét behoud van het groen. Ik hoop dus dat dat kortetermijndenken wijzigt, dat we ons groen koesteren en dat er juist méér bos komt. Ik hoop dat onze biodiversiteit toeneemt en dieren een eerlijkere kans krijgen om te overleven in de natuur. Dat is mijn grootste droom.
  Daarnaast wil ik me ervoor inzetten dat Almere ook op andere gebieden stappen gaat zetten, dat het een stad wordt met goede en toegankelijke zorg voor jong en oud, een stad waarin iedereen wordt geaccepteerd. Daar is denk ik nog wel een wereld te winnen.

 5. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
  Ik breng zowel jarenlange ervaring als een jonge, frisse blik in de raad. Ik voel mij thuis in de partij en in de gemeenteraad van Almere, van het inlezen in dossiers tot het voorbereiden van moties. Ik zou daardoor een vliegende start hebben als ik als raadslid aan de slag kan, en dat wil ik graag. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om mij als individu, we hebben echt een geweldige en diverse kandidatenlijst en we functioneren als partij. Ik ben dolgelukkig met iedere stem voor de Partij voor de Dieren als geheel.

 6. Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?
  De Partij voor de Dieren kiest altijd voor de meest complete invalshoek als we kijken naar wie en wat er allemaal geraakt wordt, en we kiezen ook altijd voor de meest complete oplossing. Onze visie is dat alles in verbinding staat met elkaar: goed zorgen voor de natuur en de dieren die erin leven is automatisch goed voor de mensen. Opkomen voor het klimaat en het milieu is automatisch goed voor de leefomgeving van iedereen, dus óók voor ons. We beperken ons zeker niet alleen tot dieren, de manier waarop wij naar de wereld kijken is juist goed toepasbaar op lokaal gebied. En met onze visie willen wij Almere een groenere stad maken waar natuur, dier en mens de beste kwaliteit van leven kunnen hebben.

 7. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
  Het allerbelangrijkste vind ik dat de natuur in Almere wordt beschermd, versterkt en met elkaar wordt verbonden, zodat de biodiversiteit kan herstellen en dieren de bescherming (dus geen jacht!), rust, ruimte en mogelijkheid tot veilig trekken krijgen. Dit valt voor mij ook samen met dat we kappen met kappen en dat we minder gaan maaien.
  Daarnaast wil ik me hard maken voor een afvalvrije stad, daar zet ik me ook in mijn vrije tijd voor in met opruimacties die ik voor de partij maandelijks organiseer. Tijdens die opruimacties zie je goed hoeveel zwerfafval er is, en hoeveel verschil de gemeente nog zou kunnen maken qua beleid. Dit kan bijvoorbeeld door papier te besparen met de Ja-Ja sticker, stoppen met vuurwerk en afval zoveel mogelijk voorkomen en ander recyclen zodat het niet in de natuur terecht komt.

Gerelateerd

Nieuws