Martine Puhl


 1. Wie is Martine Puhl?
  Ik ben iemand die zich haar hele leven heeft ingezet voor de kwetsbaren. Ik heb altijd gestreden voor rechtvaardigheid en het belangrijk gevonden om me in te zetten voor de zwakkeren. Ik werk al heel lang in de zorg en ik heb daarbij altijd geprobeerd om vanuit de positie die ik had de zorg te verbeteren: eerst als verpleegkundige, daarna als manager, later vanuit de zorgverzekeraars en tegenwoordig als cliƫntondersteuner voor particulieren. Ik ben sinds 2018 ook werkzaam bij de fractie van de Partij voor de Dieren Almere, eerst als fractieassistent en sinds begin 2021 als raadslid, zo kan ik me ook vanuit die positie inzetten voor de kwetsbaren en stemlozen.

 2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?
  Ik wil graag samen met de Partij voor de Dieren de wereld een stukje mooier maken in Almere, en bijdragen aan het bevorderen van de participatie. Zorgdragen dat mensen de juiste zorg kunnen krijgen is echt een rode draad in mijn leven en carriere, en de Partij voor de Dieren komt op voor alles wat weerloos is. Naast de dieren is dat ook de natuur, het klimaat en ook de mensen. Het bevorderen van de participatie is ook belangrijk: zorgen dat mensen hun weg kunnen vinden om hun stem te laten horen in de politiek.
  Ik heb in de gemeenteraad de portefeuille sociaal domein, denk daarbij aan de zorg, jeugdhulp, de wmo, wonen etc. Sinds Leonie is doorgestroomd naar de Tweede Kamer heb ik ook groene dossiers erbij gekregen: het beschermen van de bomen en van het groen. Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik me op deze gebieden graag wil blijven inzetten.

 3. Waarom voor de Partij voor de Dieren?
  Ik ben al bijna 20 jaar lid van de Partij voor de Dieren. Toen de partij voor het eerst in de Tweede Kamer kwam was ik onder de indruk van hoe zij echt opkwamen voor de dieren. Dat wilde ik steunen, dus kort daarop ben ik lid geworden. Zoals ik al aangaf is opkomen voor de kwetsbaren iets waar ik al heel mijn leven mee bezig ben, dus dat past ook bij deze partij.

 4. Wat hoop jij over 4 jaar bereikt te hebben als je in de gemeenteraad komt?
  Ik hoop dat wij ons unieke Partij voor de Dieren-geluid hebben laten horen en dat er meer oog is voor datgene dat kwetsbaar is. Dat we de wachtlijsten in de (jeugd)zorg hebben kunnen verkorten, jongeren moeten nu soms weken tot maanden wachten op psychosociale hulp en dat is voor mensen in een kwetsbare positie echt niet goed. Verder hoop ik ook dat er meer oog is voor de dieren, de bomen en ons groen. Dat er minder wordt gebouwd in het groen en dat er minder gekapt wordt.

 5. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
  Ik hoop dat wij als partij zoveel mogelijk stemmen krijgen, zodat we met zoveel mogelijk slagkracht onze doelen kunnen bereiken. Het gaat niet om mij als individu, we hebben een mooie lijst met kandidaten, en elke stem telt.

 6. Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?
  Het sociale denken van de Partij voor de Dieren stopt niet bij de dieren of de natuur, onze partij komt op voor alle kwetsbaren inclusief de jeugd, gemarginaliseerde groeperingen en mensen die getroffen zijn door misstanden in de zorg. Onze visie is breed en ik hoop dat de Almeerse stemmers dat kunnen zien.

 7. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
  Al onze speerpunten zijn natuurlijk belangrijk, maar persoonlijk gaan speerpunt 6, over (jeugd)zorg en welzijn, en 3, over het behoud van het bestaande groen in de stad, mij het meest aan het hart en deze sluiten ook aan bij mijn huidige portefeuille.

Gerelateerd

Nieuws