Ayla Lokhorst


 1. Wie is Ayla Lokhorst?
  Ik ben Ayla (zij/haar), 33 jaar en geboren en getogen in Amsterdam. Al vanaf ik een klein kind was hield ik mij bezig met het schoonhouden van de buurt en dierenrechten, en dat doe ik nog steeds. Sinds 3 jaar woon ik in Almere en ben ik actief bij de Partij voor de Dieren, en vanaf begin 2021 zet ik me ook in als vrijwillig fractiemedewerker. In het dagelijks leven ben ik projectmanager bij een Europees project over de vergoeding van gezondheidszorg.

 2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?
  Ik vind dat de overheid bewuste keuzes moet maken om systemen zo in te richten dat je automatisch de meest gunstige keuze maakt voor alle levende wezens van nu en toekomstige generaties.
  Ik wil graag werken aan een stad met veel eetbaar groen en gezond blauw. Met een gezond en lokaal voedselaanbod. Waar de lucht schoon is. Waar het ook op de heetste dagen uit te houden is. Waar kleinschalige ondernemers een kans krijgen om creativiteit in de stad te brengen. Waar mensen op verschillende manieren kunnen wonen. Waar de belangen van dieren en toekomstige generaties mensen √°ltijd worden meegenomen in de besluitvorming. Waar de gemeente zelf het goede voorbeeld in geeft.

 3. Waarom voor de Partij voor de Dieren?
  De Partij voor de Dieren is de enige partij die verder durft te kijken dan de mens en de volgende regeerperiode. Dat maakt deze partij voor mij de enige optie.

 4. Wat hoop jij over 4 jaar bereikt te hebben als je in de gemeenteraad komt?
  Ik hoop dat het standaardbeleid wordt om de impact van besluiten op milieu en dieren mee te wegen. Er wonen al veel dieren in de stad, die kun je niet zomaar negeren. Ook hoop ik dat de gemeente meer een voorbeeldrol durft te gaan spelen in het centraal stellen van klimaat en keuzes durft te maken die niet altijd leuk, gaaf of makkelijk, maar wel nodig zijn.

 5. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
  Ik ben gericht op verbinding en kan makkelijk alle kanten van een vraagstuk inzien. Ik wil graag de systemen veranderen die nog niet zo zijn ingericht dat de beste keuze ook de makkelijkste en meest duurzame is. Daarnaast vind ik het belangrijk om ook een beetje te kunnen lachen en humor in gesprekken te brengen.

 6. Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?
  De Partij voor de Dieren kijkt verder dan niet-menselijke dieren, ze gaat er juist vanuit dat alles met elkaar verbonden is. Als we gezonde dieren hebben en een intact ecosysteem, hebben we hier als mensen ook profijt van. Sterker nog: als we ongezonde dieren en een kapot ecosysteem veroorzaken, belanden we in situaties zoals nu met de pandemie of de klimaatrampen die je al ziet gebeuren.

 7. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
  Speerpunt 10: "Almere roept de klimaatnoodtoestand uit en handelt hiernaar. We zetten onder andere in op duurzaam (openbaar) vervoer, isoleren en vergroenen van woonhuizen en leggen de daken vol met zonnepanelen."
  De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven om de klimaatimpact zoveel mogelijk te verkleinen. Dit kun je terugzien in relatief kleine besluiten zoals het verbeteren van plantaardig voedselaanbod in de stad, tot grotere besluiten waarbij groen beschermd wordt.
  En speerpunt 8: "Elke school krijgt een groen schoolplein, een gezonde kantine en we leggen door de hele stad meer natuurspeelplaatsen aan, zodat kinderen worden uitgedaagd gezond te eten, te spelen en te bewegen." De jeugd heeft de toekomst, daarom is gezond voedsel en groen in en om de school ontzettend belangrijk.

Gerelateerd

Nieuws