Kjell van Wijlandt


 1. Wie is Kjell van Wijlandt?
  Ik ben een geboren en getogen Almeerder en werk als maatschappelijk werker in Almere Haven. Ik woon in Almere centrum, samen met mijn kat, in het middelpunt van alles wat er in de stad gebeurt. Daar heb ik geen eigen tuin, dus heb ik een volkstuin waar ik graag ben om te genieten van de buitenruimte en het tuinieren. Verder maak ik graag muziek en speelde ik voor de pandemie ook in een bandje met andere Almeerders.

 2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?
  Ik voel me verbonden met de stad en zou bepaalde zaken graag anders willen zien. Vanuit mijn werk en mijn sociale leven sta ik in verbinding met de mensen die in Almere wonen, waaronder ook veel jongeren en mensen uit achtergestelde groeperingen. Ik zie op zowel sociaal vlak als op het gebied van biodiversiteit en ecologie zaken die niet helemaal goed gaan en anders moeten, en waar niet genoeg aandacht voor is. Op deze manier wil ik me voor die zaken inzetten.

 3. Waarom voor de Partij voor de Dieren?
  De Partij voor de Dieren kijkt naar het grotere geheel, niet alleen naar wat het leven van mensen beter maakt en wat mensen drijft, maar de hele wereld en de mensen als onderdeel daarvan. Dat is belangrijk voor mij, en daarom stem ik al heel lang op de Partij voor de Dieren. Het is de enige partij die niet mens-centraal denkt en werkt. Wij delen onze leefomgevingen met de dieren en die verdienen net zo veel vertegenwoordiging.

 4. Wat hoop jij over 4 jaar bereikt te hebben als je in de gemeenteraad komt?
  Mijn toekomstvisie is een stad waarin de natuur meer geïntegreerd is in de stad, dat natuur niet meer gezien wordt als een hindernis maar als een manier om het leven in de stad fijner te maken. Het zou mooi zijn als er op dat gebied een verandering in het denken kan plaatsvinden; dat we gaan kijken hoe we de natuur meer de ruimte kunnen geven. Als je kijkt naar het percentage van de stad dat bestraat is dan denk ik 'dat moet toch anders kunnen,' in een utopische toekomst zie ik een stad waarin het openbaar vervoer zó goed is dat overige autowegen niet meer nodig zijn en er veel minder parkeerplaatsen zijn, en in de stad veel meer ruimte is voor de natuur en huizen.
  De komende 4 jaar wil ik me hard maken voor zogeheten 'groene woestijnen' in Almere: al het kort gemaaide gras in de bermen waar niemand komt. Als we daar bloemenvelden en kruidenrijk grasland van maken komt dat de biodiversiteit en de kwaliteit van leven van alle Almeerders ten goede. Daarnaast moeten we ook zo snel mogelijk naar minder CO2 uitstoot. Verder wil ik me inzetten tegen energiearmoede, er liggen bijvoorbeeld nog erg weinig zonnepanelen op daken in Almere. Dit zou prima kunnen bij bijvoorbeeld sociale huurwoningen, waarbij je het sociale en het energieaspect combineert. Daar liggen mooie kansen.

 5. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
  Ik voel me zeer verbonden met Almere en ik praat met veel mensen, voor mijn werk maar ook daarbuiten. Ik denk dat ik een goede volksvertegenwoordiger ben omdat ik midden in de maatschappij sta, en ik echt probeer mee te nemen wat ik hoor dat er speelt vanuit alle lagen van de samenleving. Daarnaast ben ik goed in het me eigen maken van ingewikkelde dossiers, zodat ik goed beslagen ten ijs kom in de gesprekken over deze dossiers in de gemeenteraad.

 6. Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?
  De Partij voor de Dieren komt op voor alles wat in het gedrang komt: mens, dier en natuur. Dat zie je ook terug in wat de partij de afgelopen jaren in de gemeenteraad heeft gedaan, dat gaat echt verder dan alleen maar opkomen voor dierenrechten. Wij komen ook op voor de kwetsbaren in onze samenleving die geraakt worden door bijvoorbeeld het woningprobleem. Het is een partij met een smalle voordeur, maar als je daar eenmaal voorbij bent zie je hoe breed die visie is. Ik zou zeggen: neem eens een kijkje achter die voordeur.

 7. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
  Zo min mogelijk en vooral ecologisch maaien, en inzetten op vergroening van tuinen en daken. Daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk om de woningnood aan te pakken, en starters en mensen met een kleine beurs weer een kans te geven. En in te zetten op duurzame woningbouw, waarbij de natuur de ruimte krijgt en je niet onnodig kapt.

Gerelateerd

Nieuws