Veerle Vrindts


 1. Wie is Veerle Vrindts?
  Ik kom oorspronkelijk uit België en woon sinds 5,5 jaar in Almere. Samen met mijn partner Pablo heb ik een prachtige dochter van 8 jaar. Ik heb gestudeerd in Maastricht en Amsterdam en heb een achtergrond in sociale psychologie en culturele antropologie. Ik zet me al jaren in voor een plantaardige revolutie en duurzaamheid en heb onder andere 2 jaar stage gelopen bij de Nicolaas G. Pierson Foundation. Ik heb 11 jaar geleden ProVeg opgericht, waarmee ik me inzet voor een vermindering van de consumptie van dierlijke producten. Onze missie is om die consumptie in 2040 gehalveerd te hebben.

 2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?
  Ik heb me kandidaat gesteld als lijstduwer en wil op deze manier bijdragen aan het draagvlak van de Partij voor de Dieren in Almere. De partij zet zich in voor belangrijke speerpunten en doelen, in alle lagen van de overheid. Lokaal wil ik dat graag op deze manier steunen

 3. Waarom voor de Partij voor de Dieren?
  De Partij voor de Dieren bekijkt alles vanuit een planeetbrede visie, en dat maakt denk ik veel verschil. De belangen van alle levende wezens worden afgewogen bij iedere politieke kwestie. Het beleid dat nu wordt gemaakt heeft invloed op de generaties die na ons komen, dus er moet goed gekeken worden naar de belangen van mens, dier en onze natuur

 4. Wat hoop jij over 4 jaar bereikt te hebben als je in de gemeenteraad komt?
  Dat er vanuit de gemeente meer is ingezet op een plantaardig voedselpatroon. De gemeente Almere heeft de City Deal ondertekend, dit is een initiatief om bij te dragen aan een gezonde en duurzame voedselomgeving. De doelstelling hiervan is dat het voedselaanbod in 2030 uit minimaal 50% plantaardig voedsel bestaat, en 60% in 2040. Wat mij betreft mag dat in een stroomversnelling, want zo maakt de gemeente tegelijk een positieve impact qua duurzaamheid, volksgezondheid én dierenwelzijn. Een win-win-win dus. Ik hoop dat de gemeente over 4 jaar een koploper is in de stimulatie van plantaardig voedsel en echt concrete stappen heeft gezet, en dat het niet alleen bij een intentie is gebleven

 5. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
  Het is belangrijk dat vrouwen net zo goed vertegenwoordigd zijn in de politiek als in de maatschappij. Dus ik zou de kiezers die op de Partij voor de Dieren willen stemmen willen meegeven: stem op de vrouw die het hoogste op de lijst staat

 6. Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?
  De Partij voor de Dieren is een partij voor iedereen, in tegenstelling tot de aanname dat het een one-issue partij is. Als de kiezers twijfelen over wie hun belangen het beste kunnen behartigen zou ik ze willen aanraden om een stemwijzer in te vullen, en als daar op één of meer punten de Partij voor de Dieren uitkomt: lees ons verkiezingsprogramma en kijk eens naar waar we ons de afgelopen vier jaar voor hebben ingezet in Almere

 7. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
  Ik wil me inzetten voor het realiseren van groene schoolpleinen, dat elke school een gezonde kantine krijgt en dat door de hele stad meer natuurspeelplaatsen worden aangelegd. Het is belangrijk dat kinderen worden uitgedaagd om gezond te eten, te spelen en te bewegen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat Almere de klimaatnoodtoestand uitroept en daar ook naar handelt. Dit betekent inzet op duurzaam (openbaar) vervoer, het isoleren en vergroenen van woonhuizen en de daken vol leggen met zonnepanelen.