Jenny Dekker


1. Wie is Jenny Dekker?
Ik woon sinds 1989 in Almere, waarvan de laatste 20 jaar in Almere Buiten. Sinds mei 2017 werk ik niet meer en ik vind het echt een genot om mijn eigen tijd in te kunnen vullen met tuinieren, lezen, cursussen volgen bij de HOVO, theaterbezoek en nog veel meer. En ik heb als vrijwilliger 2,5 jaar voor het Dierenasiel Almere gewerkt als voorzitter van het bestuur. Beroepsmatig heb ik in het onroerend goed gewerkt, de laatste 15 jaar bij het COA voor de huisvesting van asielzoekers in meerdere provincies. Dat was zelfstandig en interessant werk, waarbij ik werd ingezet waar het nodig was. Dat is natuurlijk nog steeds nodig, er is momenteel een enorme druk om huisvesting te realiseren voor asielzoekers, maar mijn tijd daarin is geweest en ik richt me nu op andere zaken.

2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?
De Partij voor de Dieren is goed vertegenwoordigd in Almere en we hebben deze verkiezingen weer een mooie lijst met kandidaten. Ik heb me kandidaat gesteld vanuit betrokkenheid bij de partij en bij de stad, en er moet natuurlijk toch iemand op nummer 13 staan!

3. Waarom voor de Partij voor de Dieren?
Ik ben sinds de oprichting lid van de Partij voor de Dieren en ik onderschrijf Plan B volledig. Er is geen andere partij waar ik voor zou kunnen stemmen of me kandidaat voor zou willen stellen, want mijn uitgangspunt is het steunen en vergroten van de slagkracht van deze partij. Er is een economische systeemverandering nodig; economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. De Partij voor de Dieren heeft de eco-centrale visie om die systeemverandering te realiseren. Daarnaast voel ik mij ook erg betrokken bij de dieren in de bio-industrie. Het leed wat er door die industrie veroorzaakt wordt vind ik verschrikkelijk en zou ik het liefst onmiddellijk willen beëindigen.

4. Wat hoop jij over 4 jaar bereikt te hebben als je in de Gemeenteraad komt?
Ik hoop dat de komende raadsperiode een lokale wildopvang gerealiseerd wordt. Als voorzitter van bestuur bij het Dierenasiel Almere heb ik medewerking ervaren vanuit gemeente bij het invullen van hun zorgplicht. Ze kennen de wens en noodzaak van een lokale wildopvang en volgens mij zijn daar ook zeker wel mogelijkheden voor. Dus ik hoop dat we over vier jaar de dieren uit onze regio niet meer naar andere provincies hoeven te vervoeren, maar dat ze echt in Almere en omstreken kunnen worden opgevangen.

5. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Het draagvlak van de Partij voor de Dieren in Almere is de afgelopen jaren gegroeid door de zichtbare aanwezigheid en daadkracht van de zittende raadsleden en de acties van een groeiende groep vrijwilligers. Dus ik zou zeggen: stem op één van onze kandidaten zodat de partij nog een paar zetels erbij krijgt en de belangen in de raad nog meer uitgedragen kunnen worden.

6. Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?
De Partij voor de Dieren heeft naast de belangen voor het groen en de dieren ook de belangen van mensen voorop staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de woningnood, (jeugd)zorg, natuurspeelplaatsen voor kinderen en duurzaam openbaar vervoer. Daarbij richt de partij zich ook op preventie en laagdrempelige voorzieningen. Ik denk dat nog meer mensen op de partij zullen stemmen als ze de mens-aspecten meer in het oog krijgen, ook in de media. Als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad ga je niet maar over één issue en wij zijn er voor al wat leeft.

7. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
Het realiseren van een eigen wildopvang en een 24-uurs spoedkliniek voor huisdieren in nood. De dieren moeten lokaal opgevangen en geholpen worden, en niet op transport gezet worden naar een andere provincie. Verder wil ik me inzetten voor het voorkomen van zwerfafval en stoppen met vuurwerk. De gemeente zou op het gebied van zwerfafval het voortouw moeten nemen. Als je buiten om je heen kijkt is er een absurde hoeveelheid blikjes, plastic flessen mondkapjes en bergen peuken die op straat gegooid worden. Daar moet meer sturing aan gegeven worden en er moet preventief beleid komen. Laten we zorgen dat afvalbakken tijdig geleegd worden en eens nadenken over hoe producten verpakt worden voordat de verpakkingen in de natuur en op straat belanden.