Pampushout


Behoud onze groene long!

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

In 2018 is het huidige bestemmingsplan van het gebied vastgesteld. Daarvoor bestond al het plan om 250 woningen te bouwen, en dat is in 2018 door de raad uitgebreid naar maar liefst 850 woningen. De Partij voor de Dieren was hier pertinent tegen en heeft zich daar ook nadrukkelijk tegen verzet. Bebouwen van Pampushout zal een groot negatief effect hebben op de ecologische structuur van het Natuurnetwerk Nederland. Beschermde soorten, zoals broedvogels worden verder bedreigd. Vleermuissoorten verliezen hun woonplek. De helft van dat deel van Pampushout zal worden gekapt, waardoor haar ecologische robuustheid zal verdwijnen. En dat in een tijd waarin we in Nederland nog slechts 15% van haar oorspronkelijke biodiversiteit over hebben.

Onze inzet voor het behoud van pampushout:

Hieronder zie je waarom wij tégen het bestemmingsplan hebben gestemd in 2018. In de woorden van raadslid Jesse Luijendijk: "De Partij voor de Dieren kan niet instemmen met deze enorme aantasting van het woongenot van de inwoners, de ecologie, het vernietigen van het leefgebied van beschermde dieren en de aantasting van de groene longen van onze stad. In het belang van mens, dier en natuur zullen wij tegen stemmen."

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Teken de petitie

Door actieve buurtbewoners is een petitie gestart tegen de kap van Pampushout. Deze is al bijna 2000 keer getekend. Onderteken deze snel als je hier ook tegen bent!